Ana sayfa / Kullanım Şartları dogalgazsobatamiri.com

Kullanım Şartları dogalgazsobatamiri.com

Kullanım Şartları, Sorumluluklar, Fikri Mülkiyet Hakları, Gizli Bilgi, Garanti Vermeme, Kayıt ve Güvenlik, Mücbir Sebep, Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik, Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler, Tebligat Yapılması, Delil Sözleşmesi, Uyuşmazlıkların Çözümü hakkında bilgiler yer almaktadır.

dogalgazsobatamiri.com

https://dogalgazsobatamiri.com/ İnternet sitemizden hizmet almadan önce site kullanım şartlarını okumuş olmanız önemlidir. İnternet sitemizden hizmet satın alan ve sitemizi kullanan ziyaretçilerimiz aşağıda sıralanan kullanım şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Site Kullanım Şartları

dogalgazsobatamiri.com İnternet sitemizin tamamı ve sitemize bağlı bulunan diğer sayfalar; Dogalgaz Soba Tamiri firmamızın malıdır. Ziyaretçilerimiz; internet sitemizde sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanırken, aşağıda sıralanmış olan şartlara tabi olmaktadır. Yine internet sitemizdeki tüm hizmetlerden yararlanan ve bu hizmetleri kullanmaya devam eden misafirlerimiz, yasalar çerçevesinde oluşturulmuş ola sözleşmeye bağlı kalmak durumundadır. İşbu metin ziyaretçilerimizin, hukuki ehliyet yeterliliğine sahip oldukları, sözleşme imzalama konusunda yeterli oldukları ve 18 yaşının üzerinde olduğunu kabul ettiğini gösterir. Böylece sözleşmede yer alan şartlar peşinen kabul edilmiş sayılır.

Söz konusu sözleşme, site sahibi ve kullanıcıların hak ve yükümlülüklerini belirten bir belge niteliğindedir. Taraflar söz konusu sözleşmede yer alan hak ve yükümlülüklerini koşulsuz olarak yerine getirmek durumundadır. Yükümlülük ve hakların eksiksiz, zamanında, doğru bir şekilde yerin getirmek esas olandır.

Bundan dolayı söz konusu kullanım şartları her iki tarafında taahhütlerini yerine getireceklerini beyan ettikleri belge niteliğindedir.

1 – Sorumluluklar

Site ziyaretçilerinin ve kullanıcılarının karşılıklı olarak bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar:

a – Doğalgaz Soba Servisi Firmamız, müşterilere sunulan ürün ve hizmetlere dair değişiklik yapma hususundaki hakkını sürekli bir şekilde saklı tutma hakkına sahiptir.

b – Firmamız, ziyaretçilerin sunulan tüm hizmetlerden yararlanması konusunu kabul etmektedir.

c – Firmamız, oluşacak olan teknik arızılar haricinde müşterilerinin internet sitesinden yararlanabileceklerini taahhüt etmektedir.

d – İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcılar, sitemizin kaynak kodlarını bulmak için uğraşmayacağını, sitemiz hakkında tersine bir mühendislik çalışması içerisinde olmayacağını kabul etmiş sayılır. Bu noktada sitenin kaynak kodunu bulmaya yönelik herhangi bir çalışma içerisinde olmayacağını da taahhüt eder. Şayet söz konusu taahhüde uymayan kullanıcılar olursa, doğacak olan zararın tanzimi konusunda firmamızın gerekli adımları atacağı bilinmelidir. Bu noktada söz konusu cezayı kullanıcının peşinen kabul ettiği de bilinmelidir.

e – Şayet kullanıcı; internet sitesi içerisinde bulunduğu faaliyetleriyle; 3. Kişilerin haklarını zedeleyici bir davranış içerisinde olursa; yasal prosedür işletilmektedir. Bu doğrultuda genel ahlaka aykırı, yasalara aykırı, adaba aykırı, yanıltıcı, müstehcen, saldırgan, telif haklarına aykırı bir harekette bulunan kullanıcılar, gerekli cezaları alacaklarını da peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yine pornografik, yasa dışı faaliyetler içerisinde yer alan ya da yasa dışı faaliyetleri öven bir davranış içerisinde yer alırsa; gerekli yaptırımlarla karşılaşmaktadır.

Bu noktada firmamız, kişilerin kullanıcı bilgilerini adli mercilerle paylaşma hakkını saklı tutmaktadır.

2 – Fikri Mülkiyet Hakları

https://dogalgazsobatamiri.com/ İnternet sitesinde yer alan işletme adı, işletme unvanı, patent hakkı, marka, logo – tasarım gibi tescilli ya da tescilsiz tüm fikri mülkiyet firmamıza aittir. Söz konusu haklar hem ulusal hem de uluslar arası hukukun koruması altında yer almaktadır. İnternet sitemizi ziyaret eden; sitede yer alan hizmetlerden yararlanan kullanıcılar, söz konusu mülkiyetler üzerinde hiçbir şekilde hak iddia edemezler.

İnternet sitemizde yer alan bilgiler hiçbir şartta ve şekilde çoğaltılamazlar. Ayrıca bu bilgilerin kopyalanması, yayınlanması, aktarılması ya da sunulması söz konusu olamaz.

Yine internet sitesinin bir bölümü ya da tamamının bir başka sitede kullanılmasına izin verilmez.

3 – Gizli Bilgi

Doğalgaz Soba Bakım Firmamız hiçbir suretle internet sitesi kullanıcılarının iletmiş olduğu bilgileri 3. Şahıslarla paylaşmayacaktır. Söz konusu kişisel veriler; ad soyad, adres, cep telefon numarası, e – posta adresi gibi bilgileri içermektedir. Bu bilgiler gizli bilgiler olarak güvenli koşullarda saklanacaktır.

İnternet sitesi kullanıcıları; bilgilerin sadece kampanya, reklam, duyuru ve promosyon ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasıyla sınırlı olmasını kabul etmektedir. Ayrıca firma bünyesinde özel olarak kullanıcı profili oluşturmak ve müşteri profili oluşturmak amacıyla istatistiksel olarak bu bilgileri barındırabilmesidir. Söz konusu bilgilerin barındırılması hususunu ziyaretçiler peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanıcılara ait gizli kalması gerekli olan bilgiler ancak, resmi makama mahsus olmak üzere gerekli yazışmalar yapılması koşuluyla paylaşıla bilmektedir. Bu noktada gerekli yasal mevzuatın gereğine uygun bir şekilde hareket edilmektedir. Bu durum adli makamlar için de geçerli olmaktadır.

4 – Garanti Vermeme

Söz konusu sözleşme, sadece ilgili yasal düzenlemenin müsaade ettiği kadarıyla geçerli olmaktadır. Firmamızın sunmuş olduğu hizmetlerin mümkün olduğu kadar ve olduğu gibi sunulması konusunda firmamız garantide bulunmakla beraber, firmamız bunun haricinde belirli bir amaca uygun olma, diğer tüm zımni garantilerin de dâhil olacağı bir şekilde sarih bir nitelikle olabilecek hiçbir garantide bulunmadığı bilinmektedir.

5 – Kayıt ve Güvenlik

İnternet sitemizi kullanan bireyler güncel, doğru ve eksiksiz bilgiler vermek durumundadır. Şayet aksine hareket eden kullanıcılarını olursa; söz konusu sözleşemeye aykırı davranmış olacaklardır. Bu noktada kullanıcı hesap güvenliğinden kendisi sorumlu olmaktadır. Bu noktada olası cihazların zarar görmesi, güvenlik ihlalleri ile veri kayıplarından firmamız sorumlu tutulamamaktadır.

 6 – Mücbir Sebep

Şayet her iki tarafında kontrolünde bulunmayan bir durum olduğunda, söz konusu sebepler mücbir sebep sayılmaktadır. Mücbir sebepler, yangın, tabii afet, patlamalar, savaşlar, iç savaşlar, halk hareketleri, ayaklanmalar, seferberlik ilanı, lokavt, salgın hastalıklar ile internet arızalarıdır. Yine elektrik kesintileri de mücbir sebeplere dâhil olmaktadır.

Böyle durumlarda taraflar işbu sözleşmeyi askıya alma hakkına sahiptir.

7 – Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

Şayet sözleşmede yer alan şartlardan bazıları ya da sadece birisi geçersiz hale gelirse; sözleşmenin geri kalan bölümünün geçerliliği aynen devam edecektir.

8 – Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firmamız gerekli gördüğü koşullarda internet sitesinde sunulan hizmetlerin tamamen değiştirilmesi hakkını saklı tutar. Yine firmamız işbu sözleşmenin şartlarını tamamen ve kısmen değiştirme hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, firmamızın bu değişiklikleri internet sitesinde yayınlamaya başlamasıyla güncellenmiş olur. Bu noktada söz konusu değişikliklerin takip edilmesi hususu tamamen kullanıcının sorumluluğu altındadır.

Şayet kullanıcı internet sitesinden yararlanmaya devam ediyorsa, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılmaktadır.
9 – Tebligat Yapılması

Söz konusu sözleşmeye dair tüm bildirimler; firmamızın internet sitesinin e-posta adresi aracılığıyla yapılmaktadır.

10 – Delil Sözleşmesi

Şayet taraflar arasında bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu devreye gireceği için taraflar bilgisayar kayıtları ve diğer belgelerin delil kabul edileceğini peşinen kabul eder.

11 – Uyuşmazlıkların Çözümü

Şayet sözleşmeden ya da sözleşme uygulamalarından kaynaklanan bir uyuşmazlık oluşmuşsa; bu uyuşmazlığın  giderilmesi için … Adliyeyi Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olmaktadır.